እውነት፣ እግዚአብሔር እና ፍቅር በውስጣችሁ ይኖራሉ.Pdf

L

ቅዳሕ ትግርኛ ንምንባብ አብዚ ጠዉቁ

KJV መጽሐፍ ቅዱስ
ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 21! እነሆ እዚ ፣ ወይም፣ እነሆ እዚህ አለ! ፣ የእግዚአብሔር መንግሥት በውስጣችሁ ናት።

208 Downloads